Finanda Smart AggregationOpen Banking - בנקאות פתוחה אמינה ומוכחת

האגרגטור הותיק והמנוסה בישראל - הראשונים לספק שירותי Open Banking API לצרכני מידע במערכת הבנקאית

אינטגרציה עם כל מקורות המידע בהתאם לרגולציה

הנתונים הפיננסים האיכותיים ביותר עבור המוצר שלך

פיננדה הינה בעלת רישיון למתן שירות מידע פיננסי מרשות ניירות ערך והראשונה לספק פתרונות בנקאות פתוחה (Open Banking API) ללקוחות במערכת הבנקאית. כבר מעל לעשור שהמנגנון החכם של פיננדה שואב, מעבד ומציג נתונים מקוטלגים של עשרות אלפי חשבונות ומיליוני תנועות מהמוסדות הפיננסיים המובילים בישראל. כעת מנגנון זה מותאם לרגולציית הבנקאות הפתוחה (PSD2) באופן שמקל משמעותית בביצוע אינטגרציה של דאטה פיננסי.

Finanda Smart Aggregation
מגוון רחב של שימושים עבור שירותים ומוצרים טכנולוגיים בתחום הפיננסים

מעבר מטופסולוגיה לטכנולוגיהדאטה פיננסי לקבלת החלטותסיוע בהערכת אשראי
השוואת מוצרים ומתן הצעות זולות יותר ללקוחותאיתור הונאות וצמצום סיכונים
מאגר ידע חכם להשקעותסיווגים מתקדמים וחכמיםיישום מערך בקרת שיפור פיננסי
מנוף להעצמה כלכליתניהול פיננסי חכם לעסקיםקבלת מידע על הכנסות והוצאות
התאמת מוצרים חכמה לפי צורך פיננסי
מעבר מטופסולוגיה לטכנולוגיה
דאטה פיננסי לקבלת החלטות
אישור מתן הלוואות
השוואת מוצרים ומתן הצעות זולות יותר ללקוחות
איתור הונאות וצמצום סיכונים
מאגר ידע חכם להשקעות
סיווגים מתקדמים וחכמים
יישום מערך בקרת שיפור
מנוף להעצמה כלכלית
ניהול פיננסי חכם לעסקים
קבלת מידע על הכנסות והוצאות
התאמת מוצרים חכמה לפי צורך פיננסי

הדרך הבטוחה לבנקאות פתוחה

הטכנולוגיה הייחודית והמוכחת של Finanda Smart Aggregation לבנקאות הפתוחה (PSD2) שואבת את הנתונים מהמוסדות הפיננסיים, מטייבת, ומגישה לכם אותם בצורה קלה, מהירה ופשוטה לשימוש

const CONSENT_STATUS = {
  received: 'received',
  rejected: 'rejected',
  valid: 'valid',
  expired: 'expired',
  partiallyAuthorised: 'partiallyAuthorised',
  revokedByPsu: 'revokedByPsu',
  terminatedByTpp: 'terminatedByTpp',
  suspendedByASPSP : 'suspendedByASPSP',
  blockedByASPSP: 'blockedByASPSP'
};
const BUCKETS = {
  accounts: 'accounts',
  balances: 'balances',
  transactions: 'transactions'
};
const authorizationServer = {
  fibi: {
   token: 'https://api.test.fibi.co.il/fibi/',
   authorize: 'https://api.test.fibi.co.il/fibi/'
  },
  discount: {
   token: 'https://mtls-api-nonprod.discountbank.co.il/devapi/',
   authorize: 'https://mtls-api-nonprod.discountbank.co.il/devapi/'
  },
  poalim: {
   token: 'https://openbankingsb.poalim-api.co.il/xs2a/',
   authorize: 'https://openbankingsb.poalim-api.co.il/xs2a/'
  },
  mizrahi: {
   token: 'https://sboapi.mizrahi-tefahot.co.il/accesscodeoauthprovider/',
   authorize: 'https://sboapi.mizrahi-tefahot.co.il/accesscodeoauthprovider/'
  },
};

המחשת מוסדות
המחשת מוסדות
const CONSENT_STATUS = {
  received: 'received',
  rejected: 'rejected',
  valid: 'valid',
  expired: 'expired',
  partiallyAuthorised: 'partiallyAuthorised',
  revokedByPsu: 'revokedByPsu',
  terminatedByTpp: 'terminatedByTpp',
  suspendedByASPSP : 'suspendedByASPSP',
  blockedByASPSP: 'blockedByASPSP'
};
const BUCKETS = {
  accounts: 'accounts',
  balances: 'balances',
  transactions: 'transactions'
};
const authorizationServer = {
  fibi: {
   token: 'https://api.test.fibi.co.il/fibi/',
   authorize: 'https://api.test.fibi.co.il/fibi/'
  },
  discount: {
   token: 'https://mtls-api-nonprod.discountbank.co.il/devapi/',
   authorize: 'https://mtls-api-nonprod.discountbank.co.il/devapi/'
  },
  poalim: {
   token: 'https://openbankingsb.poalim-api.co.il/xs2a/',
   authorize: 'https://openbankingsb.poalim-api.co.il/xs2a/'
  },
  mizrahi: {
   token: 'https://sboapi.mizrahi-tefahot.co.il/accesscodeoauthprovider/',
   authorize: 'https://sboapi.mizrahi-tefahot.co.il/accesscodeoauthprovider/'
  },
};

API machine
devices
devices

הצטרפו לרשימת ההמתנה

Finanda Smart Aggregation
טכנולוגיה מוכחת לבנקאות הפתוחה

אבטחה מעל הכל

מערכות יציבות , מגובות ומאובטחות בסטנדרטים בנקאיים ובתאימות לדרישות הרגולציה

אפשרויות פריסה בענן

פריסה בסביבת ענן פרטית אצלכם בארגון או בענן של פיננדה באמצעות שירותי הענן של אמזון

ניטור ומעקב 24/7

ניטור מערכות ומעקב פעילות רציף עם פורטל ניהול ייעודי לשליטה ובקרה ותוך שימוש בכלים מתקדמים

אינטגרציה מהירה

מימוש מהיר מבוסס מערכת מוכחת הנמצאת בשימוש על ידי צרכני מידע במערכת הבנקאית