הפתרון לפינטקים ומוסדות פיננסיים בבנקאות הפתוחה Finanda Smart Aggregation

ברוכים הבאים לבנקאות הפתוחה!

דצמבר 2023 (v7)

בנקאות פתוחה בישראל, תמונת מצב ותובנות


רוצים להבין טוב יותר מהי בנקאות פתוחה בישראל ומהם האתגרים שהיא מציבה? לשמוע מניסיונה של החברה שפועלת בבנקאות הפתוחה מאז תחילתה? ואיך פינטקים ומוסדות פיננסיים יכולים להוציא את המיטב מהבנקאות הפתוחה בישראל? הגעתם למקום הנכון. במסמך זה נסקור את הנושאים הללו, נביא תמונת מצב ותובנות על הבנקאות הפתוחה בישראל ונציג את הפתרון Finanda Smart Aggregation מבית Finanda Innovations לארגונים מכל גודל שרוצים לפעול בבנקאות הפתוחה בישראל. ניסיון של מעל לשנה בבנקאות הפתוחה בישראל לימד אותנו שהפעילות בבנקאות הפתוחה מחייבת מאמצי פיתוח ותחזוקה משמעותיים. בעזרת Finanda Smart Aggregation תוכלו לחסוך משאבי פיתוח ניכרים ולהתמקד בליבת הפעילות שלכם, תוך שארגונכם נהנה מנתוני בנקאות פתוחה מטוייבים, מאוחדים ומעושרים בשכבות נוספות של קטגוריות, תובנות ועוד.


Finanda Innovations הוקמה בשנת 2009 ומתמחה בפתרונות לאגרגציה פיננסית, במוצרי (Personal Financial Management (PFM ובעיבוד נתונים פיננסיים חכם ואיכותי. רבים מכירים את חברתנו בזכות אפליקציית הניהול הפיננסי המובילה בישראל MyFinanda. החברה מובילה את תחום האגרגציה הפיננסית בישראל ומספקת פתרונות Open Banking לצרכני מידע במערכת הבנקאית מאז שהבנקאות הפתוחה יצאה לדרך בישראל בשנת 2021. חברתנו מלווה את הבנקאות הפתוחה מיום הקמת פורום הפינטקים של בנק ישראל בשנת 2018 ופועלת אל מול ארגונים ורגולטורים לקידום הבנקאות הפתוחה בישראל. בספטמבר 2022 וכחלק מהמחזור הראשון של רישיונות שהעניקה רשות ניירות ערך, קיבלה חברתנו רישיון למתן שירות מידע פיננסי.


יוזמת הבנקאות הפתוחה באה כחלק מיישום החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל ונועדה להסדיר את האופן בו לקוחות בנקים וחברות כרטיסי אשראי משתפים צדדים שלישיים במידע הפיננסי שלהם. במסגרת הבנקאות הפתוחה מפורסם תקן הקובע אוסף כללים טכניים וממשקים בין מקורות מידע (דוגמת בנקים וחברות כרטיסי אשראי) ובין צרכני מידע (דוגמת Finanda Innovations וחברות פינטק אחרות). ממשקים אלה מאפשרים ללקוחות הקצה, הם בעלי המידע, לשתף נתונים ממקור מידע (למשל הבנק) עם צרכן מידע ובתנאי שלקוח הקצה נתן את הסכמתו. הבנקאות הפתוחה מעוגנת בחוק שירות מידע פיננסי, התשפ״ב–2021 ובהוראות המאסדרים (רגולטורים) הרלוונטיים דוגמת בנק ישראל ורשות ניירות ערך. המאסדרים הרלוונטיים הם גם האחראים על רישוי צרכני מידע הרוצים לקבל מלקוחותיהם נתונים פיננסיים בהתאם לתקן. ממשקי הבנקאות הפתוחה מפורסמים בתקן (סטנדרט) שבדף הבנקאות הפתוחה של בנק ישראל. אלא שאם ציפיתם לאוסף ממשקים פשוט ועדכני שיאפשר לכם לקבל בשפה אחידה את הנתונים הפיננסיים ממקורות המידע השונים נכונה לכם הפתעה…